logo
Kata's

Shotokan Kata’s :

Nota:
Vroeger bestonden er in Okinawa drie grote stijlen van krijgskunsten: Shuri-te, Naha-te en Tomari-te. Lang voordat karate gekend was, ondergingen deze grote invloeden vanuit de Chinese krijgskunsten.

Heian’s

De Heiankata’s werden gevormd, en de technieken gewijzigd en vereenvoudigd, uit de kata Kankudai rond 1900 om kinderen karate eenvoudiger aan te leren. In sommige stijlen worden zij Pinan genoemd.
Heian Shodan : http://www.youtube.com/watch?v=9D2yOzDsW8k
Heian Nidan : http://www.youtube.com/watch?v=6Hc1NMdjU9U&feature=related
Heian Sandan : http://www.youtube.com/watch?v=8OI-FTV3-4o&feature=related
Heian Yondan: http://www.youtube.com/watch?v=HrAiTCcatbY&feature=related
Heian Godan: http://www.youtube.com/watch?v=dBFe54glhTs&feature=related
Heian Oyo: http://www.youtube.com/watch?v=Ng6QLFHnmZ4

Bij  de BKSA werden door sensei Kasé  alle bewegingen, ongewijzigd,  van de 5 Heian’s in een andere volgorde gegoten om deze kata te vormen. Men dient deze te kennen   voor 2° dan.    

Tekki’s:
Ankoh Itosu vormde de eerste van deze kata’s uit oudere kata’s ( Shuri-te kata’s ). De oorspronkelijke naam was “ Naihanchi “.  Funakoshi leerde Tekki shodan van hem en deed er drie jaar over om deze ( alle achterliggende technieken en bunkai ) volledig te kennen. Hij veranderde ook de naam in “ Tekki “.  Itosu creëerde ook de nidan en de sandan ommet kata beter te trainen aan je conditie en spieren, maar liet wel alle gevaarlijke technieken weg. Oorspronkelijk werden deze uitgevoerd in de stand Naihanchi-dachi en Hachi-ji-dachi, nu in kiba dachi in Shotokan.
Tekki Shodan : http://www.youtube.com/watch?v=VAkA5zAosC4
Tekki Nidan : http://www.youtube.com/watch?v=9uqw0g3E4BY&feature=related
Tekki Sandan : http://www.youtube.com/watch?v=-bmF_F2bDoc&feature=related

De andere hogere kata ‘s :

Bassai Dai : http://www.youtube.com/watch?v=tXPZFarJMh0&feature=related
Oorspronkelijk van Shorin-ryu, daarom moet de kata krachtig , precies zijn en een balans hebben tussen snelheid en kracht.
Kanku Dai : http://www.youtube.com/watch?v=Jkv8Ks_fEqk&feature=related
Deze kata vindt zijn oorsprong in de kata “ Kushanku “, die een Chinese expert, Koshokun,  naar Okinawa bracht en hem aan Tode Sakagawa aanleerde, een expert in de Shuri-te stijl. Hier ontstond Kankudai en Kankusho in shotokan. In Shito ryu werd hij “Kosokun “ genoemd.
Hij wordt ook “ Kwanku” genoemd, “kijk naar de hemel”. Het was de favoriete kata van Funakoshi.
“Dai “ betekent groter, “ sho “ kleiner.
Enpi : http://www.youtube.com/watch?v=SW5907Eeo7c&feature=related
Enpi of Empi was vroeger gekend als “Hanshu”. Itosu hervormde deze laatste. Hij wordt soms beschreven als : de vlucht van de zwaluw.
Jion : http://www.youtube.com/watch?v=Lrr-c5RCKpo&feature=related
Er wordt verondersteld dat deze kata ontwikkeld werd in een Chinees Boeddhistisch klooster, waar men aan krijgskunsten deed. Funakoshi behield deze als basiskata, samen met Jitte. Beide kata’s behielden hun originele naam.
Jitte : http://www.youtube.com/watch?v=u4Hw9nipExg&feature=related
Of «  Jutte ". Zijn  oorspronkelijke vorm werd door de Tomari-te gewijzigd. Hij bevat een aantal klemtechnieken, eigenlijk zoals alle kata’s.
Hangetsu : http://www.youtube.com/watch?v=52cfzR0S6rU&feature=related
De originele naam is Seishan. De kata werd grondig gewijzigd, en wordt in Shotokan gebruikt als een soort ademhalingskata. Hij betekent “ Halve Maan”. De kata werd ontwikkeld in Naha-te.
Gankaku : http://www.youtube.com/watch?v=4HobC6dj8jA&feature=related
Bekend als “ Kraanvogel op de rots “. Eén van de oudste kata’s. Er is bekend dat hij beoefend werd door Kosaku Matsumora en hij wordt beoefend in Shotokan en Shito-ryu.
Bassai Sho : http://www.youtube.com/watch?v=2VLz6zksKvk&feature=related
Er bestaan in elke stijl versies van deze kata, maar hij wordt toegeschreven aan Itosu. Het zou een verdediging zijn tegen aanvallen met een bo ( lange stok ).
Kanku Sho : http://www.youtube.com/watch?v=R1KqSlnu4JE&feature=related
Deze kata is afgeleid van Kankudai door Itosu.
Sochin : http://www.youtube.com/watch?v=jjD5ZqUEeJo&feature=related
Deze kata werd door Ankichi Aragaki ontwikkeld en was vroeger gekend als «  Hakko « .
Het was Yoshitaka Funakoshi die hem veranderde naar de Shotokanstijl. Hier wordt de stand sochindachi of fudodachi gebruikt.
Gojushiho Dai : http://www.youtube.com/watch?v=5qXKSX1svKc,
Er heerste vroeger verwarring rond welke van de twee Gojushiho’s dai of sho moest genoemd worden. De Shotokanstijl noemde de kata met het gebruik van “ Shihon-nukite “ dai, deze met  “ Ippon-nukite” sho.
Funakoshi noemde hem vroeger“Hotaku “ ( naar de bewegingen die lijke op het pikken van een specht ) , nadat Itosu hem verder ontwikkelde in het Shuri-te ( Useishi genaamd ) en nadat Kenwa Mabuni hem verder verfijnde.
Gojushiho Sho : http://www.youtube.com/watch?v=Q2DX6KxI5i4
Deze kata bevat één-vingertechnieken. ( zie Gojushiho dai )
Nijushiho : http://www.youtube.com/watch?v=efxiTKgiXS8&feature=related
Deze kata werd door Ankichi Aragaki ontwikkeld en was vroeger gekend als «  Niseishi « . Kenwa Mabuni, de stichter van Shito-ryu, leerde deze aan Funakoshi. Hij betekent “ 24 stappen “. Vroeger kwamen er geen zijwaartse trappen in, maar werd een opgeheven been als afweer. Er worden veel open hand- en elleboogtechnieken gebruikt.
Unsu : http://www.youtube.com/watch?v=X-Dq32yOvSY&feature=related
Een oude, van Chinese oorsprong, kata, die «  handen als wolken «  betekent, vermits de handen veranderen zoals wolken. Interessante combinaties van tecnieken, die meestal verkeerd worden uitgelegd.
Chinte : http://www.youtube.com/watch?v=52cfzR0S6rU&feature=related
Vertaald uit het Chinees betekent dit : vreemd of ook ongebruikelijke handen.
Hij heeft duidelijk nog de grootse Chinese invloeden van alle kata’s, qua bewegingen en technieken. Funakoshi noemde hem vroeger “ Shoin”.
Ji’in : http://www.youtube.com/watch?v=py_aMWc4HDo&feature=related
Vroeger werd hij «  Shokyo « genoemd en er wordt verondersteld dat hij zoals Jion en Jitte afkomstig is van een Chinees Boeddhistisch klooster.
Meikyo : http://www.youtube.com/watch?v=MDbZdXCdEVE
Vroeger werd deze «  Rohai «  genoemd en hernoemd door Funakoshi : een schitterend blinkende spiegel, zo genoemd naar de bewegingen en de interpretatie er achter. 
Wankan : http://www.youtube.com/watch?v=py_aMWc4HDo&feature=related
Dit is de kortste, maar niet de eenvoudigste kata in Shotokan.
Hij komt van de Tomari-te stijl, maar is van Chinese oorsprong. Eén van de meest gekende senseï’s ervan was Kosaku Matsumora.

Shito Ryu kata’s :

Hier volgen enkele voorbeelden van dezelfde kata’s in een andere karatestijl.
Je zal zien, sommige kata’s zijn zo goed als hetzelfde ( bv Tekki en Naihanchi ), anderen verschillen wat meer. Alle kata’s hebben dezelfde oorsprong, maar in de loop van de jaren, zeker na 1900 hebben vele senseï’s die bewegingen gewijzigd. De oorspronkelijke begrippen, achter de technieken,  zijn eigenlijk hetzelfde gebleven. Het zijn enkel de bewegingen die minder of meer zijn gewijzigd. Zij werden in die tijd minder gevaarlijk gemaakt voor het schoolsysteem.
Bij de Shotokanstijl is het vooral de zoon van de “stichter” van onze stijl die , Yoshitaka Funakoshi” die de oorspronkelijke bewegingen meer naar de sportkant en groter en dieper heeft gemaakt. Bv. Nekoachi-dachi werd kokutsu dachi, de open handtechnieken, veel efficiënter, werden weggelaten, soto uke werd een blok en geen aanval, enz.
Bij andere stijlen was dat minder of werden er andere aanpassingen gedaan.
Hieronder enkele voorbeelden.

Pinan nidan
( Heian shodan): http://www.youtube.com/watch?v=vE0lAyVMkDI
Pinan shodan ( heian nidan ): http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=x2mk9n5vtEI
Pinan sandan: http://www.youtube.com/watch?v=N_ulfdFXmck&feature=related
Pinan Yondan: http://www.youtube.com/watch?v=koTmCBL7-cU&feature=related
Pinan Godan: http://www.youtube.com/watch?v=koTmCBL7-cU&feature=related
Naihanchi shodan( Tekki shodan): http://www.youtube.com/watch?v=EEniiQqw0nM
Bassai dai : http://www.youtube.com/watch?v=F-JpsiKSYKU
Kosokun dai ( Kankudai ) : http://www.youtube.com/watch?v=f_3oHMFOh4I
Jion : http://www.youtube.com/watch?v=k__BYm__yqA
Seisan : http://www.youtube.com/watch?v=ih8APfGUkrA&feature=related

 

 

 Laatst bijgewerkt , 22 februari 2012
Leden Informatie