hoofding
Stedelijke Sporthal - Eeuwfeestlaan 183 - 2500 Lier
Welkom
Algemene Informatie
Leden Informatie
Laatst bijgewerkt , 06 augustus 2014

Dim mak en kyusho jutsu zijn hetzelfde. Vertaald betekenen zij “ death point striking” of “death touch”, nm. het slaan op vitale punten. Het eerste is een Chinees woord, het tweede is Japans. Het ontstond in 1300 en werd uitgevonden door een Chinese acupuncturist en gevechtskunstenaar Chang San Feng. Voor 1900 werd deze krijgskunst  “ hao ch’ uan” genoemd, wat vrij vertaald “loose boxing of supreme ultimate boxing” betekent. Daarna werd het “tai chi chuan” genoemd in China. Dit heeft niets meer te maken met het tai chi dat men nu beoefent ( zie artikel op de website).
Vroeger zei men in China van dim mak dat men drie levens nodig heeft om het echt te kennen – wat eigenlijk wil zeggen dat het zeer moeilijk is.

Nu wat zijn deze vitale punten? Niets anders dan de punten die acupuncturisten gebruiken om te genezen. Deze mensen hebben een zeer grondige kennis van de Chinese geneeskunde, die wel anders is dan de Westerse geneeskunde die wij nu kennen.
Deze acupunctuurpunten kunnen niet alleen gebruikt worden om te genezen, maar ook in de andere richting, om je lichaam schade te berokkenen, iemand bewusteloos te slaan, zijn energie bv in zijn benen te verwijderen, zelfs iemand te doden.
Dat was wat Chang San Fen ontdekte en in zijn kata’s legde, om het te kunnen trainen zonder dat iemand het besefte of zonder iemand te kwetsen. Alle bewegingen, richtingen van een stoot, veranderen van houding, lichaamsdraai hadden hun nut voor een effectieve zelfverdediging. Alleen iemand die dim mak kende kon deze kata’s ontrafelen en toepassen in een realistische situatie. In onze eigen kata’s, die wel wat veranderd zijn in de loop van de eeuwen kan met dit ook terugvinden. Dat willen we jullie meegeven in de bunkai-toepassingen.

De kennis van de Chinese geneeskunde komt voort uit het duizenden jaren oude qigong ( chikung ).
In deze geneeskunde wordt alles verklaard door de energie ( = chi ) die in twaalf hoofdmeridianen en acht extra meridianen in een bepaalde richting stroomt.  Alle meridianen zijn onderling verbonden. Hierbij komt nog het principe van yin en yang en het vijf elementen systeem. Een teveel aan yang of yin in het lichaam kan ziektes veroorzaken. Een acupuncturist kan dit verhelpen door met naalden in de acupunctuurpunten ( tsubo's ) energie toe te voegen of te verwijderen. Acupressuur doet dit d.m.v. druk met vingers en handen.
Deze energiestroom regelt alles in het lichaam en organen, bloed en zuurstoftoevoer, spijsvertering, goed voelen, bescherming tegen ziektes enz.
De hoofdmeridianen zijn ofwel yin of yang en vertegenwoordigen elk een element en een orgaan en lopen zowel in de linkerkant als in rechterkant van het lichaam.

 

Hoofdmeridiaan:                   yin                          yang                               element

                                               long     →            dikke darm                         metaal
                                                                                  ↓         
                                               milt     ←            maag                                    aarde
                                                  ↓
                                               hart     →            dunne darm                        vuur ( keizerlijk )
                                                                                  ↓
                                               nier     ←             blaas                                   water
                                                   ↓     
                                               hartzakje  →      drievoudige                        vuur ( prinselijk )                                                                               verwarmer
                                                                                  ↓
                                               lever    ←             galblaas                              hout

De chi-stroom ( chiflow ) stroomt dagelijks door alle meridianen in de richting van de pijltjes en van de lever- terug naar de longmeridiaan, maar de chi is steeds aanwezig in elke meridiaan.
Nu, elk element( dus meridiaan ) beïnvloedt een ander element in goede of slechte zin, naargelang de volgorde van behandelen ( geneeskunde )  of slaan ( krijgskunst ).

Hiervoor bestaan twee zogenaamde cirkels : de eerste de Sheng-cirkel, voedende of moeder/zoon cirkel : vuur, aarde, metaal, water en hout.  Zo zal het gebruik van een waterpunt versterkt worden als men erna een metaalpunt gebruikt.
De tweede cirkel is de destructieve cirkel, of de KO-cirkel, de controlerende of deze van grootouder/kleinkind. Deze is vuur, metaal, hout, aarde en water en teug vuur enz.
Zo zal een aardepunt een waterpunt controleren of gevoeliger maken.

Een slag op een punt op een meridiaan kan het effect van een slag op een punt van een andere meridiaan versterken. Dit eerste punt noemen we een set-up punt.
Een slag op een longpunt ( metaal )bv zal het effect van de slag op een galblaaspunt (hout) versterken.
Dat is al iets, moeilijker wordt het wanneer men weet dat op elke meridiaan van een element ook punten voorkomen, die een eigenschap hebben van een ander element. Dit kan men dus ook combineren. Bijvoorbeeld slaan op een waterpunt van de long ( = metaal ) zal het effect van de volgende slag verhogen, dus dient men te slaan op het vuurpunt van de longmeridiaan.
Het effect van slaan op een zeer gevaarlijk punt zal dus verhoogd worden als men eerst slaat op een elementpunt dat vooraf gaat in de destructieve cirkel (= set-up punt ).
Daarbij komt nog het effect van yin en yang, rechter- en linkerkant van het lichaam enz.

Bij een realistische situatie, waarin je jezelf moet verdedigen, hebt je de tijd niet om dat allemaal te doorlopen en dan nog eventjes toe te passen. Alles moet gebeuren in fracties van seconden. Daarom werden er kata’s gemaakt. Alle setup punten en de volgende slagen worden aangegeven door de bewegingen, hun richting en volgorde in de kata. Een kata is een opeenvolging van technieken voor de verdediging en afweer t.o.v. één aanvaller.
Daarom zijn de stoten in kata altijd chudan, het setup punt zorgt ervoor dat de aanvallen een kleine “buiging” maakt voor U.

 

Naast  deze hoofdmeridianen zijn er nog acht extra meridianen; die zijn niet dubbel:

  1. Ren mai : in het midden van de voorkant het lichaam ( yin )- ook over het borstneen
  2. Du mai : in het midden van de achterkant van het lichaam ( yang ) over de ruggegraat

Deze hebben eigen punten, zoals de hoofdmeridianen.

De andere zijn: chong-, dai-, yin wei-, yang mei-, yin qiao- en yang qiao mai. Deze hebben geen eigen punten, maar verbinden een aantal gevaarlijke punten van de hoofdmeridianen met elkaar.
Deze acht zijn zeer belangrijk voor zowel de genezende werking als voor de krijgskunst.

 

Elk punt heeft zijn eigen eigenschappen: hartstopper, bloeddruk doen stijgen of dalen, been of arm verlammen, de energie uit je lichaam doen verdwijnen, energie toevoegen bv in je hoofd zodat duizelig wordt en de wil tot vechten verdwijnt, enz. Er zijn punten of combinaties die een nerve shutdown geven ( het zenuwstelsel valt uit omdat de hersenen niet weten wat er gebeurt ). Er zijn zeer gevaarlijke punten en andere die een set-up punt vragen enz.
Te veel of te weinig energie kan leiden tot knock-out, soms tot dood. Een knock-out veroorzaakt door dim mak is heel wat anders dan bv een boksersknock-out, veel gevaarlijker.
 
Als je dacht dat dit alles is, ben je dik verkeerd.
Hierbij komt nog een speciale manier van slaan ( fa-jing ), je kunt energie toevoegen, de energiebanen blokkeren. Vandaar dikwijls slaan met open hand – palm of rugzijde. Dit heeft te maken met yin en yang energie. Daar komen we later op terug, maar zal in sommige lessen tussendoor wel aan bod komen.
Dan nog een bepaalde manier van naar het lichaam en punten van  je tegenstander te kijken – “ eagle vision “.
En misschien niet het onbelangrijkste : je in een toestand kunnen verplaatsen zodat je “ reptilian brain “ alles uitvoert zonder dat je echt bewust controle hebt over je verdediging. Hierover even iets meer: een mens heeft drie soorten hersenen volgens de oude Chinezen: het menselijk brein, het zoogdierbrein zoals katten, honden en tijgers, en een reptielenbrein zoals krokodillen bv. Deze laatste reageren automatisch, zonder nadenken op gevaar. Honden bv zullen bij gevaar nooit terugwijken, steeds aanvallen.
Als mens kunnen we in deze breinen terugvallen voor verdediging mits oefening, want wij zijn het vergeten te gebruiken.
Daarom als we bunkai doen met dim mak, dat we nooit achhteruit gaan zoals in karate, maar direct voorwaarts. Onze blok is al een aanval ( + verdediging ) naar een set-up punt. Hierover later.

Het belangrijkste :
Bij dim mak trainingen steeds je gezond verstand gebruiken, niemand bewust pijn doen, weten wat je doet en niets meer doen dan de trainer je zegt. Dus geen gefoefel of spielerei. Het is te gevaarlijk.
Als dim mak beoefenaar moet je ook de genezende kant trachten te leren. Als je iemand knock-out slaat, moet je hem terug kunnen bijbrengen en zorgen dat hij geen blijvend letsel heeft.

Dim mak kan ook gebruikt worden om te genezen. Met dezelfde punten kan men alle ziektes genezen. Dit gaat van een bloedneus, hoofdpijn, maagklachten, tandpijn, naar meer ernstige ziektes zoals hartziektes, rheuma enz.
Denk maar aan acupunctuur. In China gebruikt men acupunctuurpunten om te verdoven tijdens een operatie.
Dim mak gebruikt vingers en handen. De aanpak is wel iets anders.

De bedoeling van dit artikel is jullie een beetje een inzicht geven in wat we trachten te doen en te bereiken ( zie voorwoord ). Dit vraagt tijd en inspanning en als de tijd rijp is ga je zelf op zoek naar deze zaken om er meer van te weten.

 

 Wat is Dim Mak ?