logo
Historiek

Onze Karateclub werd in mei 1992 opgericht door twee ervaren karateka's, die hun kennis en ervaring wilden overbrengen op andere mensen, die interesse hadden in gevechtssporten en zelfverdediging.

Gambaru werd opgericht in het Antwerpse (Kiel) met als technisch clubverantwoordelijke-examinator
François Van Hinderdael, nu 5de Dan en lid van de Internationale K.S.K-Academy.

Het aantal leden schommelde toen tussen de 10 à 15 karateka's.

Kort nadien werd, eveneens op een bescheiden manier, begonnen in Lier, nl in het zaaltje van café "De Proost".
Er waren toen een vijftal Lierse leden.
Dank zij de inspanningen van de lesgevers en via de "Week van de Jeugd" in Lier begon het aantal leden toe te nemen
en kon de club zich definitief vestigen in de sporthal van Lier. Dit gebeurde met succes, want na vrij korte tijd was ons ledenbestand gegroeid tot boven de 100 leden.

Het succes in Lier werd, alle inspanningen ten spijt, absoluut niet gevolgd door de afdeling in het Antwerpse, zodat begin 1998 beslist werd deze afdeling te sluiten en Gambaru S.K.A.- vzw zo een volledig Lierse club werd.

In deze jaren werd eveneens het aantal lesgevers uitgebreid met drie karateka's die hun opleiding kregen in de club.
Deze drie waren Maes Alfons (naast karateka toen ook nog één van de zeldzame 7 de dans judo in België), 
De Vos Werner en Van Bauwel Jos.

Deze uitbreiding was nodig om optimaal les te kunnen geven aan alle leeftijdsgroepen en alle niveau's.
Immers het aantal jongeren (beneden de 12 jaar) is zeer groot en deze hebben een aangepaste training nodig.
Momenteel beschikken we over meerdere bekwame lesgevers, waarvan verschillende BLOSO gediplomeerd zijn.

In 1997 besliste de club om haar vijfjarig bestaan te vieren met het inrichten van de eerste nationale
Netestage in de sporthal van Lier. Deze stage werd een regelrecht succes.
De traditie van deze Netestages werd elk jaar voortgezet en steeds werden de beste Belgische lesgevers hiervoor uitgenodigd.

In de loop van de jaren groeide bij de lesgevers de interesse voor de oorspronkelijke zelfverdedigingsmethoden, nl. het Kyusho-Jutsu .
Dit is de oude Oosterse krijgskunst, gebaseerd op de Chinese medische kennis van accupunctuurpunten, en waaruit alle oosterse gevechtssporten zoals karate, tai chi chuan of kung fu ontstonden.

Regelmatig worden door de lesgevers dan ook deze technieken aan de leden aangeleerd naast de traditionele shotokan karate technieken. Dit biedt enorme voordelen aan jonge leden, meisjes en vrouwen, maar ook aan de mannelijke leden wanneer het om echte zelfverdediging gaat.

In dit verband wordt door de lesgevers van Gambaru, samen met gevorderde karateka's en onder technische leiding van
François Van Hinderdael, Werner De Vos en Jos Van Bauwel, regelmatig les gegeven in zelfverdediging.

De karateclub Gambaru S.K.A. vzw (gambaru is het Japanse woord voor volharding-doorzetten) is lid van de
V.K.F-M. (Vlaamse Karate Federatie-Multistijl), welke op haar beurt deel uitmaakt van de V.K.F. (Vlaamse Karate Federatie), het overkoepelend administratief orgaan, dat erkend is door het BLOSO.

De stijlgroep die de club volgt is de Shotokanstijl van de B.K.S.A. (Belgische Karate Shotokan Academy).
De B.K.S.A. staat onder de technische leiding van senseï Dirk Heene, 8ste dan.

Ook andere karateka’s, waaronder Christel Vekemans, Werner Knabe, Jan de Hertogh, Guido Van Hoof, die in onze club hun zwarte gordel haalden, werden lesgevers. Zo kon de club aan iedereen, beginner of gevorderde, klein of groot een gevarieerd lespakket aanbieden.
Anderen, o.a. Jef Van Oevelen, die reeds in andere clubs getraind hadden en daar hun sporen verdiend hadden, kwamen onze club versterken.

Niet iedereen bleef trainen. Zo verlieten één van de stichters van onze club -Eddy Van Looy-, alsook sommige jongeren ons om diverse redenen onze club. Anderen kwamen er dan weer bij.

Naast karate werd door François Van Hinderdael het atemi-jutsu geïntroduceerd, een gevechtssport steunend op karate, jiujutsu en andere gevechtssporten, die het tot een geduchte combinatie maakte van zelfverdedigingstechnieken.
Ook het kyusho-jutsu en dim mak – de oorspronkelijke karate en tai chi chuan van de jaren 1300, gebaseerd op de kennis van de Chinese geneeskunde en acupunctuurpunten en hun invloed op het menselijk lichaam, bracht hij naar de club. Verschillende trainers zijn zich daar dan ook in beginnen te specialiseren.

Naast het traditionele karate-kumite, kata en kihon-, waar iedereen wel een idee van heeft, wordt nu les gegeven in deze oude technieken. Katatechnieken worden nu uitgelegd in deze context en worden ultieme zelfverdedigingstechnieken.
Constant bleef het aantal hogere en zwarte gordels aangroeien, mensen die ook stilaan begonnen les te geven :
Ingrid Dyckmans, Kevin Anthonis, Johan Van Bauwel en Nathalie Van der Hallen.

Voor trainers geldt hetzelfde als voor iedereen: er is een tijd van komen en gaan.
In 2008 verlieten velen onze club. Ook François stopte met lesgeven, hoewel hij nog altijd op verschillende terreinen actief bezig blijft voor de club.

De traditie van de club gaat echter voort: met andere trainers- opgeleid door François, wordt nu verder getraind in de geest van Gambaru.

De Vos Werner


Laatst bijgewerkt , 23 februari 2012
Welkom